Legislație sanitară

 

image0011Aceasta este o colectie a celor mai importante acte normative care se refera la sistemul sanitar din Romania si este destinata in primul rand persoanelor de decizie din spitale publice si private. In urmatoarea perioada vom adauga sistematic acte normative incat sa acoperim toata gama de interese a cititorilor nostrii.

Pagina va este oferita in perteneriat cu Medicode SRL, lider in domeniul serviciilor de codificare medicala si finantare DRG.

Pe langa legislatia medicala, printr-un serviciu de informare electronica legislativa (newsletter) va oferim posibilitatea sa fiti la curent cu ultimele noutati legislative medicale din Romania.

Pagina va fi dezvoltata continuu de catre o echipa multidisciplinara compusa din juristi, medici, economisti si specialisti in management sanitar, tinand cont si de propunerile venite din partea utilizatorilor.

ATENTIE! A aparut noul contract cadru. Documentul are peste 130 de pagini, pentru o parcurgere usoara, v-am pregatit si un cuprins!

SPITALE

Domeniu reglementat Autoritatea emitenta Numarul de identificare Scurta descriere Alte mentiuni In vigoare de la
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 869/2015 Metodologiile privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi. 14/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 870/2015 Pentru modificarea Ordinului Ordin MS 398/2013 13/07/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 398/2013 Infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii. 13/07/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1597/2006 Numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu. 13/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 847/2015 Pentru modificarea Ordinului 1597/2006. 13/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 801/331/2015 Pentru modificarea Ordinului 674/252/2012 10/7/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 188/2013 Metodologia de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 10/7/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 674/252/2012 Formularul de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu şi fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 10/7/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 409/2015 Pentru modificarea Ordinului 188/2013 10/7/2015
Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 70/2014 Salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. 6/7/2015
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 185/2015 Pentru modificarea OUG 70/2014 3/7/2015
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 184/2015 Modifica> LEgea 95/2006, OUG 77/2011 3/7/2015
Legea sanatatii Ministerul Sanatatii Legea 95/2006 Legea sanatatii. 3/7/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 761/2015 Ghidul privind buna practica de distributie angro a medicamentelor. 2/7/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 815/468/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 1/7/2015
Alte Guvernul Romaniei HG 462/2015 Aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in anul 2015. 1/7/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 811/2015 Pentru modificarea Ordinului Ordin MS 456/2013 30/06/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 810/2015 Preturile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania. 30/06/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1384/2010 Modelul-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public. 29/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin 768/2015 Pentru modificarea ORdinului Ordin 1384/2010. 29/06/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin Conas 129/2015 Conditiile de recunoastere a absolventilor programului de formare si perfectionare pentru evaluatori de spitale, precum si a celor minimale de pastrare a calitatii de evaluator de spitale. 25/06/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 75/2009 Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman. 22/06/2015
Achizitii publice Ministerul Sanatatii Ordin MS 770/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 75/2009 22/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 701/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 386/2015. 18/06/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 193/2015 Modificarea Ordinului CNAS 268/2013 18/06/2015
!!! Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordin MS 386/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016 Norme_PN sanatate publica! 18/06/2015
Resurse Umane Guvernul Romaniei HG 286/2011 Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 17/06/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei HG 427/2015 Pentru modificarea HG 286/2011. 17/06/2015
Alte CNAS Ordin CNAS 280/2015 Constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice. 11/6/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS3/1/2015 Modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat. 8/6/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 652/2015 Normele si calendarul de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015. 8/6/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 651/2015 Cuantumul sumei de participare, modalitatea de plata a acesteia, precum si stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfasurarea examenului de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali, sesiunea 2015. 8/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 336/704/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 3/1/2015. 8/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 703/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 75/2009 5/6/2015
!!! Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 245/2012 Preturile la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania. 5/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 686/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 398/2013. 4/6/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 477/2009 Infiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare inregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de inregistrare la Agentia Nationala de Transplant 3/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 669/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 477/2009. 3/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 673/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 386/2004. 2/6/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1147/2011 Aprobarea modelului Carnetului de vaccinari. 2/6/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 632/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 1147/2011. 2/6/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 386/2004  Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului. 2/6/2015
Medicamente CNAS Ordin CNAS 212/2015 Metodologia si formatul de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala. 29/05/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei OUG 12/2015 Stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. 21/05/2015
Medicamente Guvernul Romaniei OUG 77/2011 Stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. 21/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 595/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 284/2007. 18/05/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordin MS 284/2007 Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice. 18/05/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 112/2007 Criteriile de performanta in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen. 12/5/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 596/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 112/2007. 12/5/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 583/2015 Pentru modificarea Ordiunului MS 398/2013. 8/5/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordiunl MS 1527/2014 Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 8/5/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 580/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 398/2013 6/5/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 573/199/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 3/1/2015. 6/5/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 527/2015 Stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din MS, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigura din bugetul de stat prin bugetul MS. 6/5/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Rectificare Ordin MS/CNAS 388/186/2015 Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a HG. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015. 4/5/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 90/2015 Acreditarea unor unitati spitalicesti. 4/5/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 243/2015 Modificarea Ordinului Ordin CNAS 208/2015. 30/04/2015
Raportare-Spital CNAS Ordin CNAS 208/2015 Regulil de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea. 30/04/2015
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 868/542/2011 Modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 557/246/2015 Modificarea Ordinului Ordin MS/CNAS 388/186/2015. 30/04/2015
!!! Raportare-Spital CNAS Ordin MS 244/2015 Documentele justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente – formulare unice pe tara, fara regim special. NOU! 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 493/198/2015 Modificarea Ordinului Ordin MS/CNAS 868/542/2011. 30/04/2015
!!! Contractare CNAS Ordin MS/CNAS 388/186/2015 Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 Normele Contractului Cadru 2015 ! 30/04/2015
!!! Programe Nationale CNAS Ordin CNAS 185/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016 Norme- PN sanatate curative! 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 248/2015 Modificarea Ordinului 185/2015. 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin CNAS/MS 210/506/2015 Modificarea Ordinului CNAS/MS 1782/576/2006. 29/04/2015
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS/CNAS 1782/576/2006 Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi. 29/04/2015
Acte modificatoare CNAS Rectificare Ordin 185/2015 Rectificare Ordin 185/2015 29/04/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 698/2001 Metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice. 28/04/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 197/2015 Modificarea Ordinului Ordin CNAS 256/2013. 28/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 525/2015 Modificarea Ordinului MS 698/2001. 28/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 483/217/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014. 23/04/2015
Raportare-Spital SNSPMPDSB Anunt Anunt important privind transmiterea si corectarea cazurilor din perioada Ianuarie-Martie 2015 15/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 441/2015 Modificarea Ordinului MS 323/2011 15/04/2015
Contabilitate Ministerul Sanatatii Ordin MS 281/2010 Monografia privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Sanatatii a sumelor incasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor in vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregatire profesionala, a modelului de factura emisa de Ministerul Sanatatii si a persoanelor imputernicite cu dreptul de semnatura a acestora. 15/04/2015
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul 323/2011 Metodologia si criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta. 15/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 392/2015 Modificarea Ordinului MS 281/2010. 15/04/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 372/2015 Inregistrarea dispozitivelor medicale. 14/04/2015
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordin MS 412/2015 Detalierea pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2015, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 14/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 442/2015 Modificarea Ordinului MS 1406/2006. 10/4/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 1406/2006 Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice. 10/4/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 444/2015 Constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sanatatii publice. 10/4/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 450/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 9/4/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 447/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 9/4/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 449/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 9/4/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1193/2007 Normele privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, precum si informatiile care trebuie comunicate de catre donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de componente sanguine umane. 9/4/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 446/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 9/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 409/2015 Modificarea Ordinului MS 1193/2007. 9/4/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 448/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauza aritmica prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 9/4/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1057/2011 Actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de catre Institutul National de Hematologie Transfuzionala si reteaua de transfuzie sanguina. 9/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 410/2015 Modificarea Ordinului MS 1057/2011 9/4/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 373/2015 Formularul cu regim special al procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora. 8/4/2015
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 391/187/2015 Aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban – pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 de locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea. 4/4/2015
Alte Guvernul Romaniei OUG 27/2014 Unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. 4/4/2015
CNAS CNAS Ordinul CNAS 729/2009 Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale. 2/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 387/2015 Modificarea Ordinului MS 861/2014. 2/4/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 167/2015 Modificarea Ordinului CNAS 190/2013. 2/4/2015
!!! Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 861/2014 Criteriile si metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale Modificat prin Ordinul MS 387/2015 2/4/2015
Programe Nationale CNAS Ordinul CNAS 190/2013 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014.- in vigoare pana la 01.05.2015, fiind înlocuit de Ordinul nr. 185/2015 2/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 163/2015 Modificarea Ordinului CNAS 729/2009 2/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 389/189/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 620/362/2014. 1/4/2015
!!! Contractare Guvernul Romaniei HG 205/2015 Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014- 2015. Modificarea contractului cadru 2014-2015! 1/4/2015
!!! Programe Nationale Guvernul Romaniei HG 206/2015 Programele nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016. PN! 1/4/2015
!!! Grupe DRG CNAS Grupele DRG 2015 Noile Grupe DRG valabile din 1 aprilie 2015! . 1/4/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 620/362/2014 Comisii constituite pentru aprobarea pachetelor de servicii 1/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 382/190/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 1/4/2015
!!! Contractare Guvernul Romaniei HG 400/2014 Aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeazs conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 Contract Cadru 2015 – modificat cu HG 205/2015! 1/4/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 390/188/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 621/361/2014. 1/4/2015
Programe Nationale CNAS Ordin CNAS 268/2013 Lista materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 1/4/2015
!!! Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 621/361/2014 Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 Modificat prin Ordin MS/CNAS 390/188/2015. 1/4/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 193/2015 Modificarea Ordinului CNAS 268/2013 1/4/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 52/2015 Componenta comisiilor de evaluare a spitalelor in functie de competenta si numarul de paturi, valabila pana la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 trimestrul II 2016 31/03/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 888/2014 Cuantumul tarifului pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in domeniul medicamentelor de uz uman. 30/03/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 309/2015 Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale. 25/03/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 308/2015 Controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare. 24/03/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 43/2015 Cuantumul taxei de acreditare, incluzand costurile aferente evaluarii in vederea acreditarii si monitorizarii incadrarii unitatii spitalicesti in nivelul de acreditare acordat, pentru o perioada de 5 ani. 16/03/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 255/2014 Normele metodologice de aplicare a HG nr. 75/2014 privind desemnarea MS ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania. 12/3/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 194/2015 Normele pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman. 11/3/2015
Achizitii publice Ministerul Sanatatii Ordinul MS 658/2013 Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie. 10/3/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 1141/2007 Modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 1/3/2015
Alte Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 106/32/2015  Regulamentul cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare. 18/02/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 146/2015 Implementarea Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice. 17/02/2015
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordin MS 78/2015 Aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2015 16/02/2015
Resurse Umane Colegiul Medicilor Decizia Coleg Med 9/2014 Eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini. 2/2/2015
Medicamente Parlamentul Romaniei Legea 266/2008 Legea farmaciei 2/2/2015
!!! Acreditarea spitalului Ministerul Sanatatii HG 1148/2008 Componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor Modificat prin OG 11/2015. 2/2/2015
!!! Cardul de sanatate Ministerul Sanatatii HG 900/2012 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Modificat prin HG 49/2015. 2/2/2015
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1085/2012 Masuri de organizare si funcţionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta. 30/01/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 63/2015 Metodologia de ocupare a posturilor de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionati in perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de sanatate. 28/01/2015
Cardul de sanatate Guvernul Romaniei HG 34/2015 Normele metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. 26/01/2015
Resurse Umane Parlamentul Romaniei Legea 53/2003 Codul Muncii. 25/01/2015
Programe Nationale Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 1605/875/2014 Modul de calcul, lista denumirilor comerciale şi preţurile de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora. 19/01/2015
Alte Guvernul Romaniei HG 1103/2014 Metodologia privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare. 16/01/2015
Medici de famile Ministerul Sanatatii/CNAS/MFP Ordin MS/MFP/CNAS 2/35/2/2015 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta. 16/01/2015
Medicamente Guvernul Romaniei HG 734/2010 Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. 13/01/2015
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 33/2014 Aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2014. 7/1/2015
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul CNAS 438/2008 Conditiile si documentele necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu CNAS. 6/1/2015
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul CNAS 698/2010 Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa. 6/1/2015
Resurse Umane Ministerul Educatiei Nationale Ordin MEN 5114/2014 Metodologia de organizare, desfasurare si finalizare a programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal sanitar. 6/1/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-abrogat Documentele justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale.(modificat cu Ordinul 866/2014) 1/1/2015
Autorizarea, functionarea spitalului Guvernul Romaniei HG 903/2014 Stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice 1/1/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2a-2f-abrogat formulare- asistenta medicala ambulatorie 1/1/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 1a-1i-abrogat formulare-asistenta medicala primara 1/1/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2m-2n-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 1/1/2015
Fonduri Europene Ministerul Fondurilor Europene Ordin MFE 1338/2014 Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competente pentru competitivitate in domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule”, finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. 29/12/2014
Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 422/2013-abrogat Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014. 29/12/2014
Programe Nationale CNAS Ordinul CNAS 256/2013 Machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative. 29/12/2014
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 456/2013 Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania. 23/12/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 463/2014 Reguli de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continuu si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidare. 23/12/2014
Contractare Ministerul Sanatatii Ordiunl MS 1441/2014 Normele proprii de aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reţteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care aparTin acestei retele. 22/12/2014
Arierate Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1536/2014 Metodologia privind verificarea si certificarea datelor inscrise in situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare. 21/12/2014
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1043/2010 Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public. 21/12/2014
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1454/2014 Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent. 19/12/2014
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1082/2010 Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a MS. 18/12/2014
Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 83/2014 Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte mssuri in domeniul cheltuielilor publice. 18/12/2014
Arierate Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1483/2014 Aprobarea modalitatii de plata a arieratelor pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea MS. ########
Managementul spitalului Guvernul Romaniei HG 529/2010 Mentinerea managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si către Primaria Municipiului Bucuresti. ########
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1358/2014 Infiintarea retelei de genetica medicala. 20/11/2014
Fonduri Europene Ministerul Fondurilor Europene Ordin MFE 1120/2014 Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competente pentru competitivitate in domeniul medical – cardiologie pediatrica” finantat prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” ########
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 850/2013 Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI. abrogat! 6/11/2014
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin 1216/2014 Normele tehnice de finantare si realizare a Actiunii prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) abrogat! 3/11/2014
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1143/2014 Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) abrogat! 30/10/2014
Resurse Umane Parlamentul Romaniei Legea 188/1999 Statutul functionarilor publici. 27/10/2014
Medici de famile Ministerul Sanatatii Legea 149/2014 Unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta. 26/10/2014
Legea sanatatii Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1170/2014 Modele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22/10/2014
Programe Nationale Guvernul Romaniei HG 124/2013-abrogat Programe nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 17/10/2014
Alocarea sumelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1079/2013 Modelul Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru spitalele din subordinea acestora. 8/10/2014
Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1275/2011-abrogat Lista si preturile de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora. 8/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 255/2014 Tariful orar de plata a serviciilor de natura intelectuala prestate de catre evaluatorii certificati ai Autoritatii Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor) in cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor in vederea acreditarii, in primul ciclu de acreditare. 3/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 82/2014 Nivelul taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferenta anului 2014 1/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 280/2013 Stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificati de catre CoNAS, precum si al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale. 1/10/2014
CNAS CNAS Ordinul CNAS 581/2014 Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat. 19/09/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 207/2014 Constituirea Comisiei de evaluare in vederea acreditarii in primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitara cu paturi. 15/09/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 206/2014 Registrul evaluatorilor de spitale al Autoritatii Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor). 15/09/2014
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1072/2014 Repartizarea ambulantelor achizitionate de MS pentru serviciile judetene de ambulanta. 15/09/2014
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1041/2014 Raportarea de catre managerii spitalelor, intr-o aplicatie informatica, a informatiilor referitoare la infrastructura si dotari/echipamente din cadrul spitalelor publice. 12/9/2014
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1018/2014 Conditiile de autorizare a utilizarii unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire in tratamente de ultima instanta 9/9/2014
Alocarea sumelor Guvernul Romaniei HG 300/2014 Aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate şi autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, si a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume. 2/9/2014
Alte Ministerul Sanatatii Ordin 1259/1392/2013 Infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii. 12/8/2014
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1763/2007 Stabilirea cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor. 17/07/2014
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 748/2014 Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale. 2/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 4a – 4c-abrogat formulare-consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2l-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 6a-6b-abrogat formulare-asistenta de reabilitare medicala in sanatorii balneare 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 3a-3i-abrogat formulare-unitatile sanitare cu paturi 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2h-2 k-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 5a-5b-abrogat formulare-servicii de ingrijiri medicale la domiciliu 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2g-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 1/7/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 7a-7b-abrogat formulare-persoanele cu afectiuni cronice 1/7/2014
Achizitii publice Ministerul Sanatatii OUG 34/2006 Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 30/06/2014
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 619/360/2014-abrogat Normele contractului-cadru 2014 1/6/2014
Grupe DRG CNAS Grupele DRG 2014 Grupele DRG valabile din iunie 2014, cu ambele coduri de grupa DRG (vechi Au-DRG si noi RO-DRG) 1/6/2014
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Rectificarea la Ordinul MS/CNAS 619/360/2014-abrogat Rectificare la Normele cotractului cadru 1/6/2014
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 867/541/2011 Modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 1/6/2014
Contractare Guvernul Romaniei HG 400/2014-abrogat Contract Cadru 2014-2015 1/6/2014
Contractare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 723/2014-abrogat Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 2014-2015 1/6/2014
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Rectificare la Ordinul MS 618/2014-abrogat Rectificare la Ordinul MS 618/2014 30/05/2014
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordinul MS 618/2014-abrogat Detalierea pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2014, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 30/05/2014
Planul national de paturi Guvernul Romaniei HG 449/2014 Planul national de paturi pentru perioada 2014-2016 30/05/2014
Medicamente Guvernul Romaniei HG 720/2008 Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala 15/05/2014
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 427/2014 Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauza aritmica (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne. abrogat! 5/5/2014
CNAS CNAS HG 304/2014 Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera. 30/04/2014
Autorizarea, functionarea spitalului Guvernul Romaniei HG 857/2011 Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice. 16/04/2014
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 585/2013 Normele tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut. abrogat! 8/4/2014
Resurse Umane Colegiul Medicilor Decizia 4/2008 Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare. 11/3/2014
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 167/2014 Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 19/02/2014
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ghid GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ȘI PREVENIRE A INFECȚIILOR DETERMINATE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 1/1/2014
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1528/2013 Ghidul de profilaxie antibiotica in chirurgie. 23/12/2013
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 862/547/2011 Stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti. 1/8/2013
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 607/2013 Normele specifice privind autorizarea unitatilor de transfuzie sanguina din unitatile sanitare. 20/05/2013
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 636/2013 Normele privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor. 17/05/2013
Achizitii publice Guvernul Romaniei HG 925/2006 Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 19/04/2013
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 502/2013 Raportarea lunara a punerii pe piata din Romania, respectiv a vanzarilor medicamentelor de uz uman de catre distribuitorii angro/importatorii/fabricantii autorizati 13/04/2013
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1322/2012 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi. 21/12/2012
Achizitii publice Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1292/2012 Normele metodologice pentru achizitia publica centralizata, la nivel national, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie. 20/12/2012
Achizitii publice Ministerul Sanatatii OUG 71/2012 Desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. 26/11/2012
Achizitii publice Guvernul Romaniei OUG 71/2012 Desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizata. 26/11/2012
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 975/2012 Organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua MS si a autoritatilor administratiei publice locale. 5/10/2012
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 858/2012 Modalitatii de transmitere si raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice. 10/9/2012
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 359/2012 Criteriile de inregistrare si declarare a nou-nascutului. 9/4/2012
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 870/2004 Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 11/3/2012
Cabinete medicale Guvernul Romaniei OG 124/1998 Organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 1/1/2012
Resurse Umane Guvernul Romaniei HG 500/2011 Intocmirea si completarea Registrului de Evidenta al Salariaților (REVISAL. ########
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 1518/890/2011 Formularul de raportare a consumului de medicamente. 8/11/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1483/2011 Planul de actiune pentru asigurarea securitatii transfuzionale fata de riscul de transmitere posttransfuzionala a infectiei cu virusul West Nile la om. 7/11/2011
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1470/2011 Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. ########
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1229/2011 Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale. 5/8/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1232/2011 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea neonatologie. 2/8/2011
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1144/2011 Normele metodologice de organizare si functionare a centrelor de sanatate multifunctionale. 15/07/2011
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1014/2011 Infiintarea si functionarea Registrului national de diabet zaharat 14/06/2011
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 834/2011 Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza. 3/6/2011
Planul national de paturi Guvernul Romaniei HG 151/2011-abrogat Planul national de paturi pentru perioada 2011-2013 3/3/2011
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1706/2007 Conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor. 17/02/2011
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 2021/2008 Normele de aplicare a prevederilor titlului IV 16/02/2011
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 312/2009 Reglementarile privind autorizarea de fabricatie/import a producatorilor si importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica, si acordarea certificatului de buna practica de fabricatie in cazul fabricantilor de medicamente 21/01/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1529/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva. 23/12/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1454/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea geriatrie si gerontologie. 30/11/2010
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1408/2010 Criteriile de clasificare a spitalelor in functie de competenta. 17/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1390/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea cardiologie. 8/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1393/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatile radiologie-imagistica medicala si medicina nucleara. 8/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1391/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea medicină interna. 8/11/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1224/2010 Normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca. 23/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1218/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea dermatovenerologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1324/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea endocrinologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1283/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatile psihiatrie si psihiatrie pediatrica 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1223/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea neurologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1220/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea medicina muncii. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1217/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea anatomie patologica. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1323/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea urologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1222/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1219/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea chirurgie cardiaca. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1216/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea gastroenterologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1322/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea reumatologie. 5/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1221/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea oncologie medicala. 5/10/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii/Ministerul Administratiei si Internelor Ordinul MS/MAI 1168/203/2010 Structura-cadru a Planului rosu de interventie. 15/09/2010
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 1163/2010 Lista cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la dispozitive medicale. 8/9/2010
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1113/2010 Stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de MS pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al spitalului public. 19/08/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Odinul MS 1297/2010 Modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 10/8/2010
Acreditarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 972/2010 Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor. 7/7/2010
Resurse Umane Guvernul Romaniei HG 497/2010 Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. 23/06/2010
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 910/2010 Protocolului de predare-preluare intre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale si Primaria Municipiului Bucuresti in vederea transferului managementului asistentei medicale al unitatilor sanitare publice. 11/6/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 547/2010 Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 4/6/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 546/2010 Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 4/6/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1500/2009 Regulamentul de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare. 5/5/2010
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 44/2010 Masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 26/02/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 75/2010 Reguli de buna practica farmaceutica. 10/2/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1059/2009 Ghiduri de practica medicala. 9/2/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1524/2009 Ghiduri clinice pentru obstetrica-ginecologie. 9/2/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 52/2010 Transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta. 1/2/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 905/2009 Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre unitatile sanitare publice pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU) 14/01/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii OUG 115/2004 Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. 1/1/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1519/2009 Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti. 8/12/2009
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 320/2007 Contractul de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public. 20/10/2009
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1718/2004 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private. 2/10/2009
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 719/2009 Organizarea unei linii de garda in specialitatea epidemiologie la institutele de sanatate publica. 19/06/2009
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 48/2009 Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor. 4/2/2009
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 914/2006 Normele privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 9/1/2009
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul 1964/2008 Normele privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman. 19/12/2008
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1365/2008 Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua MS. 15/08/2008
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii HG 429/2008 Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. 25/04/2008
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1501/2006 Criteriile pe baza carora se stabilesc salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice. 28/03/2008
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Norme-Functionarea lab an med Norma privind functiionarea laboratoarelor de analize medicale . 6/3/2008
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii Ordinul MS 39/2008 Reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 25/01/2008
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 2027/2007 Activitatea de inregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si infiintarea registrelor regionale de cancer. 3/12/2007
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1764/2006 Criteriile de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica. 26/01/2007
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii Ordin MS 153/2003 Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 24/01/2007
Medici de famile Ministerul Sanatatii Ordin MS 1322/2006 Normele de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent. 16/11/2006
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 919/2006 Normele metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului. 21/09/2006
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1091/2006 Transfer interclinic al pacientului critic. 13/09/2006
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 916/2006 Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. 6/9/2006
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 375/2006 Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de sanatate mintala. 2/5/2006
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1100/2005 Decontul de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite. 9/12/2005
Asistenta medicala ambulatorie Guvernul Romaniei HG 884/2004 Concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. 24/10/2005
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 568/2004 Ghidul privind continutul tematic al modulelor de pregatire a personalului care participa la cursurile de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena. 26/05/2004
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 240/2004 Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora. 10/5/2004
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1163/2003 Definitiile de caz utilizate in sistemul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile 26/01/2004
Alte Parlamentul Romaniei Legea 46/2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 28/02/2003
Achizitii publice Parlamentul European Regulamentul CE 2195/2002 Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV). 5/11/2002
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 427/2002 Componenta trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale. 22/07/2002
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordin MS 635/2001 Completarea MS 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania. 20/09/2001
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordin MS 457/2001 Reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania. 4/9/2001
Asistenta medicala de urgenta Guvernul Romaniei HG 1186/2000 Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare. 5/12/2000
Asistenta medicala ambulatorie Guvernul Romaniei OUG 83/2000 Organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical. 27/06/2000

MEDICI

FARMACISTI

Pachet legislativ referitor la domeniul farmaceutic  contine :

  • Legea farmaciei,  nr. 266/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
  • LEGEA NR. 95/2006 – Privind reforma în domeniul sănătăţii
  • Ordin nr. 75 din 03/02/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
  • Ordin nr. 962 din 29/07/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor
  • Decizie CFR nr. 2 din 15/06/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

Autorizarea unitatilor farmaceutice se face de catre Ministerul Sanatatii – Directia Generala Strategii si Politica Medicamentului. Pentru o mai buna informare a dvs., va prezentam mai jos listele cu documentele necesare, precum si modelele de cereri pe care trebuie sa le utilizati.

 

ASISTENTI MEDICALI

OUG 144 referitor la exercitarea profesiei de asistent

 

ADMINISTRATIV

Legi

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 26/1990 – Republicată, privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 566/2004  Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 Ordonanţe

O.U.G. nr. 28/2014 potrivit art. III din O.U.G. nr. 28/2014, art. 33 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, în sensul că, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepția activităților prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) și g), care se acordă gratuit

O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare

O.U.G. nr. 52/2008 – modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

O.U.G. nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare

O.U.G. nr. 2/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile

 Hotărâri

H.G. nr. 885/1995, republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată

H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie

H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare

HG nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 Ordine

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Ordinul ministrului justiţiei nr. 599/C/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general / director general adjunct la ONRC și director / director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

Ordinul ministrului justiţiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului

Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Ordinul ministrului justiţiei nr. 492/C/2012 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

 Decizii

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2006 asupra recursului în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicatăAceastă pagină a fost parcursă de 12756 ori de către cititorii noștri.
Vă mulțumim Dumneavoastră și tuturor celorlalte persoane interesate.


Peste 25.000 de persoane s-au abonat la Newsletterul MedFarm.
O poti face si tu chiar acum!
CLICK AICI: http://www.med-farm.ro/abonament/newsletter-saptamanal/Inainte de a prelua informatii de pe acest site va rugam sa cititi TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE: http://www.med-farm.ro/termeni-si-conditii/